۞ سبحانی نیا :
مشکل مردم جز به دست مردم حل نمی شود

با کم کارترین و پرکارترین نماینده های مجلس آشنا شوید!
بررسی عملکرد نمایندگان مجلس به گواه آمار و ارقام

با کم کارترین و پرکارترین نماینده های مجلس آشنا شوید!

یک تحلیل ساده تا اندازه‌ای نشان می‌دهد که کدام یک از نمایندگان در پیگیری امور کشور، حضور پررنگ‌تری دارند و کدامشان، انگار حضور چندانی در مجلس ندارند. سابقه و روحیه و تخصص نمایندگان و شرایط کشور خود را تا اندازه‌ای در این گزارش نشان داده است.

مجلس نهم چند نماینده روحانی خواهد داشت؟
رسانیوز نوشت:

مجلس نهم چند نماینده روحانی خواهد داشت؟

  با نهایی شدن نتایج انتخابات ،۲۷ روحانی در مرحله اول انتخابات به نمایندگی از مردم راهی صحن بهارستان شدند. اسامی این روحانیان به شرح ذیل است: ۱ مرتضی آقا تهرانی  – تهران ۲ سید محمد حسن ابوترابی فرد – تهران ۳ رضا آشتیانی  ـ قم / ۴ سیدمحمد سادات ابراهیمی  – شوشتر ۵ محمد موسوی […]