۞ چرا سامانه خدمت :
سامانه خدمت ، راهکاری است برای تکریم مردم عزیز برای تسهیل در اخذ راهنمایی و مشاوره ، خدمات غیر حضوری و ارتباط در این ایام که به واسطه کرونا ضرورت دارد بیشتر از پیش با استفاده از فضای مجازی این مسائل گسترش یابد | اپلیکیشن خدمت ، راهکاری است برای تسهیل ارتباط با دکتر سبحانی نیا

برچسب : باهنر

واکنش تند یک اصولگرا به ادعای مشاور احمدینژاد

واکنش تند یک اصولگرا به ادعای مشاور احمدینژاد

حضور محمود احمدینژاد در افطاری جامعه اسلامی مهندسین با واکنش‌ مواجه شد. یکی از حاضران میگوید احمدینژاد از سوی محمدرضا باهنر و هاشمی ثمره به افطاری دعوت شده بوده، اما این به معنای بازگشت اصولگرایان به احمدینژاد نیست.: