۞ چرا سامانه خدمت :
سامانه خدمت ، راهکاری است برای تکریم مردم عزیز برای تسهیل در اخذ راهنمایی و مشاوره ، خدمات غیر حضوری و ارتباط در این ایام که به واسطه کرونا ضرورت دارد بیشتر از پیش با استفاده از فضای مجازی این مسائل گسترش یابد | اپلیکیشن خدمت ، راهکاری است برای تسهیل ارتباط با دکتر سبحانی نیا

برچسب : حسین انصاری راد

بررسی انقلاب و جریان لیبرال و نهضت آزادی در نیشابور
توسط نماینده اسبق مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی انجام شد؛

بررسی انقلاب و جریان لیبرال و نهضت آزادی در نیشابور

انصاری راد و ارتباطی که وی با جریان لیبرال و نهضت آزادی داشتند مورد رضایت جریان انقلابی شهرستان نبود و از طرفی این برخورد با شهید بهشتی سبب شد تا نیروهای انقلاب بیشتر با مواضع وی آشنا شوند. به گزارش صبح توس، حسین سبحانی نیا نماینده چندین دوره مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی است […]