۞ سبحانی نیا :
مشکل مردم جز به دست مردم حل نمی شود

برچسب : کیهان

مصاحبه با روزنامه کیهان درباره مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه
سه شنبه 4/10/1372

مصاحبه با روزنامه کیهان درباره مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه

عدم وجود يك زيربناي اصلي توليدي باعث سيل عظيم مهاجرت روستائيان به شهر و اطراف آن شده كه اگر چاره انديشي نشود و وضع به همين منوال ادامه يابد در آيندة نه چندان دور شاهد روستاهاي زيادي خالي از سكنه خواهيم بود. بنابراين جهت تعديل اين مهم بايد جلو مهاجرت بي روية روستاييان را از طريق ايجاد تسهيلانت در روستاها و مراكز بخشها گرفت و عوامل تشويقي مهاجرت از شهر به روستا را فراهم نمود.