۞ چرا سامانه خدمت :
سامانه خدمت ، راهکاری است برای تکریم مردم عزیز برای تسهیل در اخذ راهنمایی و مشاوره ، خدمات غیر حضوری و ارتباط در این ایام که به واسطه کرونا ضرورت دارد بیشتر از پیش با استفاده از فضای مجازی این مسائل گسترش یابد | اپلیکیشن خدمت ، راهکاری است برای تسهیل ارتباط با دکتر سبحانی نیا

برچسب : وحدت

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی:

انتصاب افراد از اهل سنت در کرسی های مختلف موجب وحدت و همدلی در جامعه است حجت الاسلام سبحانی نیا بیا بیان اینکه تمام ادیان الهی از منابع و امکانات کشور بدون هیچ امتیازی برخوردارند گفت: استفاده از حضور برادران اهل سنت و اقوام آنها در کرسی های مختلف موجب همدلی ها بیشتر و جلوگیری […]