۞ چرا سامانه خدمت :
سامانه خدمت ، راهکاری است برای تکریم مردم عزیز برای تسهیل در اخذ راهنمایی و مشاوره ، خدمات غیر حضوری و ارتباط در این ایام که به واسطه کرونا ضرورت دارد بیشتر از پیش با استفاده از فضای مجازی این مسائل گسترش یابد | اپلیکیشن خدمت ، راهکاری است برای تسهیل ارتباط با دکتر سبحانی نیا

موقعیت شما : صفحه اصلی » مصاحبه ها
  • شناسه : 396
  • 27 مارس 2019 - 15:34
  • منبع : رورزنامه کیهان
مصاحبه با روزنامه كيهان درباره مسائل و مشكلات حوزه انتخابيه
سه شنبه 4/10/1372

مصاحبه با روزنامه كيهان درباره مسائل و مشكلات حوزه انتخابيه

عدم وجود يك زيربناي اصلي توليدي باعث سيل عظيم مهاجرت روستائيان به شهر و اطراف آن شده كه اگر چاره انديشي نشود و وضع به همين منوال ادامه يابد در آيندة نه چندان دور شاهد روستاهاي زيادي خالي از سكنه خواهيم بود. بنابراين جهت تعديل اين مهم بايد جلو مهاجرت بي روية روستاييان را از طريق ايجاد تسهيلانت در روستاها و مراكز بخشها گرفت و عوامل تشويقي مهاجرت از شهر به روستا را فراهم نمود.

مصاحبه با روزنامه كيهان درباره مسائل و مشكلات حوزه انتخابيه
سه شنبه ۴/۱۰/۱۳۷۲

بسمه تعالي
در پاسخ به سؤال كلي شما مقدمتاً بايد عرض كنم با لطف خداوند، شهرستان نيشابور از كم مسئله ترين شهرهاي استان خراسان است و يكي از دلائل عمده و اصليش وحدت بسيار خوب بين مسئولين، روحانيت محترم ، نهادها و اركانهاي موجود شهرستان است. و مسائلي را كهع ذيلاً بعنوان مشكلات يا كمبودهاي شهرستان مطظرح مي كنم، بعضي از آنها مقطعي و مبتني بر جنگ تحميلي است كه با ياري خداوند پس از پيروزي رزمندگان عزيزمان و صرف هزينة عظيم جنگ در كارهاي عمراني و سازندگي ، اين مشكلات به سرعت قابل حل است و برخي ديگر از آنها ريشه اي است كمه با برنامه ريزي صحيح و سياستگذاري درست قابل پيشگكيري است و تأخير در آن مضر به جامعة انقلابي و اسلاميمان : (رسيدگي بوضع كشاورزي شهرستان)
اولين و مهمترين موردي را كه بايد اشاره و تأكيد نمايم مسئله كشاورزي است براي اينكه يكي از پيچيده ترين فرايندهاي اقتصادي جوامع امروزي در حال توسعه ايجاد و حفظ شتاب معقول سرمايه گذاري ئدر بخشهاي توليدي و به ويژه در توليدات كشاورزي است.
از يك سو روند رشد جمعيت و روند افزايش مصارف سرانة مواد غذايي و همچنين گريز از نيازمنديها و وابستگي هاي موجود در زمينة اين موارد بكشورهاي سلطه گر و رهائي از اقتصاد تك پايه صدور مواد خام به صورتي اجتناب ناپذير انها را به تشويق و گسترش دامنة سرمايه گذاريهاي توليدي در بخش كشاورزي وادار مي سازد و از سوي ديگر محدوديتها و معضلات پيچيدة عوامل توسعة اقتصادي پيش روي آنها است.
لذا تأكيد بر امر كشاورزي مولد در سطح يك شهرستان مي تواند در مجموعة كشور مؤثر باشد. بنابراين جهت بهبود و توسعة آن در شهرستان نيشابور بايد:
۱٫ امكانات كافي در زمينه هاي كاري در اختيار كشاورزان قرار گيرد تا با دلگرمي بيشتر به امر تولبيد ادامه دهند.
۲٫ امكانات رفاهي مانند: مدرسه، آب آشاميدني بهداشتي، حمام بهداشتي، برق، جاده، درمانگاه و فروشگاه تعاوني در خود روستا و تعميرگاه ماشين آلات كشاورزي براي آنها حداقل در مركز بخش بوجود آيد.
۳٫ دولت با خريداري محصولات كشاورزي با قيمتهاي عادلاننه سعي نمايد از تضييع حقوق و دسترنج آنان جلوگيري به عمل آورده و زمينة تشويق انان را به امر كشاورزي با تضمين در مقابل نوسانات و حوادث بوجود آورد.
۴٫ يكي از مشكلات اساسي و مهم كه امر كشاورزي را به طور عموم و نيشابور را خصوصاً تهديد مي كند مسئله كم آبي و احياناً خشكسالي است. لذا دولت همانطوري كه جهت گيري سياسيش مي باشد بايد از منابع آبي كشور به نحود احسن استفاده نمايد و با ايجاد سد اعم از خاكي و غير خاكي در مسير رودخانه ها از هرز و هدر رفتن آبهاي سطح الارضي جلوگيري به عمل آورده در اين جا بد نيست اشاره نمايم كه در شهرستان نيشابور زمينة احداث چند سد با آب بسيار خوب وجود دارد كه به عنوان نمونه از سد روستاي كار، سد مشكان، سد اندرآب، سد فاروب رومان، مي توان نام برد و سالها است كه وزارت نيرو روي آنها مطالعه مي كند ، ولي متأسفانه تا كنون هيچ اقدام عملي انجام نداده است.
لذا من از مسئولين محترم وزارت نيرو تقاضا مي كنم نسبت به اين امر مهم اقدام جدي بفرمايند.
تأسيس دانشگاه يا حداقل چند دانشكده:
شهر نيشابور در طي چندين قرن دارالعلم خراسان بوده است و بسياري از دجال و شخصيتها و علما و بزرگان و ائمه جمعه خراسان در حوزة علميه و مدارس عاليه اين دارالعلم كسب علوم و فضائل نموده اند. در خراسان چند شهر بوده است كه هر كدام در دوره و زماني بواسطة موقعيت سوق الجيشي يا استعداد و حاصلخيزي و يا كثرت جمعيت مركزيت داشته است كه هيچكدام از آنها از حيث عظمت و جمعيت و وجوه علماء و دانشمندان و عمارات عاليه و مدارس و مساجد با شهر نيشابور برابري نمي كرد است. بنابراين امروز هم كه اين شهرستان از هر نظر مستعد براي داشتن اينگونه مراكز علمي است جا دارد كهع مورد توجه مسئولين منربوطه قرار بگيرد و به جاي متمركز كردن همة امكانات و مراكز علمي در هران و مراكز استانها به شهرهايي كه زمينه پذيرش و جذب اين امكانات را دارند و تبعات شهرهاي بزرگ را هم ندارند كشانده شود.
محروميت شديد شهرستان از يك زيربناي صنعتي عليرغم امكانات نيروي انساني و طبيعي آن:
نيشابور عليرغم دارا بودن اممكانات و رزمينه هاي مساعد و نيروي انساني كارآمد از وجود مراكز صنعتي اشتغال زا محروم است و وجود يك چنين مراكزي مي تواند قسمت عمده اي از اين نيروهاي پراكنده را جذب نمايد و آنها را به جاي اشتغال به كارهاي كاذب و غير مفيد به كارهاي تخصصي و مفيد بگمارد و تأثير زيادي در ايجاد اشتغال مولد و نهايتاً خودكفايي مملكت بگذارد.
مهاجرت از روستا به شهر:
عدم وجود يك زيربناي اصلي توليدي باعث سيل عظيم مهاجرت روستائيان به شهر و اطراف آن شده كه اگر چاره انديشي نشود و وضع به همين منوال ادامه يابد در آيندة نه چندان دور شاهد روستاهاي زيادي خالي از سكنه خواهيم بود. بنابراين جهت تعديل اين مهم بايد جلو مهاجرت بي روية روستاييان را از طريق ايجاد تسهيلانت در روستاها و مراكز بخشها گرفت و عوامل تشويقي مهاجرت از شهر به روستا را فراهم نمود.
اعتياد و پي آمدهاي آن:
توسعه اعتا كه يكي از ابزارهاي مبارزه با جمهوري اسلامي ايران توسط دشمنان انقلاب اسلامي است در شهرستان نيشابور به دليل بيكاري زمين مساعدي پيدا نموده است چنانچه با ايجاد اشتغال سازنده اين عامل از ميان برود، همراه با ساير تدابير مي تواند ريشة اين توطئه را در اين شهرستان بخشكاند . بنابراين ايجاد مراكز صنعتي و كارگاههاي توليدي مي تواند با جذب نيروهاي آماده به كار نقش مهمي در از بين بردمن زمينة اعتياد داشته باشد.

برچسب ها

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*