۞ چرا سامانه خدمت :
سامانه خدمت ، راهکاری است برای تکریم مردم عزیز برای تسهیل در اخذ راهنمایی و مشاوره ، خدمات غیر حضوری و ارتباط در این ایام که به واسطه کرونا ضرورت دارد بیشتر از پیش با استفاده از فضای مجازی این مسائل گسترش یابد | اپلیکیشن خدمت ، راهکاری است برای تسهیل ارتباط با دکتر سبحانی نیا

موقعیت شما : صفحه اصلی » نطق پیش از دستور
  • شناسه : 349
  • 27 مارس 2019 - 2:34
  • منبع : رورزنامه رسمي
بيان پاره اي از ويژگيهاي لازم جهت تصدي سنگر مجلس شوراي اسلامي
20/12/1370 شماره 13767

بيان پاره اي از ويژگيهاي لازم جهت تصدي سنگر مجلس شوراي اسلامي

روزنامه رسمي ـ مذاكرات جلسه علني مجلس شوراي اسلامي ـ جلسه 470 20/12/1370 شماره 13767 عرض تبريك به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان و چهارمين دوره قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي و تاكيد بر ضرورت حضور يكپارچه مردم در صحنه انتخابات مجلس و جايگاه رفيسع آن در نظام اسلامي با تاكيد بر اصل تفكيك قوا بيان پاره اي از ويژگيهاي لازم جهت تصدي سنگر مجلس شوراي اسلامي تذكراتي چند به كانديداهاي نمايندگي تذكر به وزراي محترم نفت، فرهنگ و آموزش عالي، مسكن و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رياست محترم سازمان تامين اجتماعي تقدير و تشكر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به مناسبت تسريع در اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت. سخني با دانشگاهيان عزيز شاغل در دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي

حسين سبحاني نيا ـ بسم الله الرحمن الرحيم
قال رسول الله (ص): ايها الناس قد اقبل اليكم شهر الله بالبركه و الرحمه و المغفره
رمضان ماه عنايت هاي مخصوص خداوند به بندگان و كماه اقبال به قرآن و تعالي روح و تقرب به خدا و ماه بيداري و تزكيه و خودسازي و تجديد قواي معنوي براي مقابله با شيطان درون و برون بر مؤمنين و پويندگان راه حق مبارك باد.
در آستانه برگزاري چهارمين دورة انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه قثمرة خون هزاران شهيد گلگون كفن اينسرزمين مقدس و ايثارو فدداكاري قاطبة ملت ايران است قرار گرفته و مواجه با آزمون ديگري هستيم. آزموني كه بر اساس آن بايد ثابت كنيم كه از اصل انقلاب خويش جدا نيفتاده ايم و ۱۳ سال تلاش .و مبارزه پيگير براي سازندگي نظام جمهوري اسلامي ما را به خستگي، انفعال و انزواطلبي نكشانده است. از اين رو پيش از هر چيز اگر خواسته باشيم سخني بگوئيم اين است كه مي بايست حضور فعال و گستردة مردم در اين انتخابات حفظ شود. نگاه مختصري به تأكيدات مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي (حضار صلوات فرستادند) از جمله فراز ذيل از بيانات ايشان “انتخابات حقيقت عظيمي است كه حضور مردم را در صحنه نشان مي دهد” لذا انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد پر شورتر، آگاهانه تر و با شركت وسيع و يكپارچة مردم برگزار شود و مبادا در محدودة نظام اسلامي افرادي با سخن و قلم خود به خواست دشمن عمل كنند و مردم را در موقع انتخابات در شك و ترديد قرار دهند.
در رابطه با برخورد فعال با انتخابات به عنوان يك تكليف شرعي نشان مي دهد كه چگونه لازمة تداوم انقلاب، حضور فعالانه امت در انتخابات است. بر اين اساس به اساني مي توان نتيجه گرفت كه هر اقدامي و عملي كه به نحوي مردم را دلسرد، مأيوئس و يا بي تفاوت نسبت به شركت در انتخابات نمايد دقيقاً عملي ضد مصالح انقلاب و مخالف توصيه ها و رهنمودهاي رهبري انقلاب خواهد بود. اين اقدامات از تقدس و شريعت خواهي بگيرد و بر اساس آنها براي وصول به اين اهداف استفاده از هر وسيله را مجاز بداند و چه به دنبال يأس و سردرگمي بوده و امكان هر كار مثبتي را در انتخابات منتفي قلمداد كند به يك نتيجه بيشتر منتهي نخواهد شد:
دور گردانيدن جامعه از اصل اسلامي و انقلابي خويش و مانع گذاردن بر سر راه تداوم انقلاب. اين است كه نخستين وظيفة هر فرد مؤمن به انقلاب و جمهوري اسلامي در هر مقام و سطح ومسووليت كه باشد جز اين نيست كه تمامي امكانات خويش را براي حضور هر چه فعال تر مردم در انتخابات به خدمت گيرد و در اين راه در رفع هر مانعي با همه توان خويش بايد بكوشد و بداند كه هيچ مصلحتي بالاتر از حفظ اثصالت انقلاب و ارزش هاي اسلامي نمي تواند در اين زمان مطرح باشد. حضور گسترده مردم در پاي صندوقهاي رأي جهت گزينش و انتخاب افراد صالح از يك سو سبب ايستحكام بيش از پيش قوة قانونگذاري، اين ركن اساسي كشور در آينده گرديده و از سوي ديگر مشت محكمي بر دهان ياوه گويان و بلندگوهاي استعمار خواهد بود كه تصور مي كنند با جو سازي قادرند نوعي گسيختگي بين امت و مسئوولين به وجدود بياورند.
مجلس شوراي اسلامي به عنوان قوة قانونگذاري و تعيين كننده سياست و شيوة ادارة كشور و ناظر بر اجراي آن در كنار دو قوة قضاييه و مجريه، زير نظر ولايت امر و رهبري جامعه اسلامي، اركان اسلامي، اركان سه گانه نظام را تشكيل مي دهند. ضمن رعايت اصل تفكيك قوا در كشور نقش قوة قانونگذاري در دستگاه قضايي و اجرايي از نظر تعيين صفات و شرايط قضات، تدوين و تصويب قوانين قضايي، تعيين شيوه دادرسي و تركيب دستگاه قضايي كشور و دادن رأي اعتماد به اعضاي كابينه و وضع قوانين اجرايي و تصويب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين امللي و تصويب بودجة سالانه كشور و نظارت بر مصارف آن و نظارت بر كفايت سياسي رئيس جمهور و نظارت بر عملكرد دولت و حق اظهار نظر و تحقيق و تفحص در تمام امور كشور از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. نماينده ايس براي اين جايگاه رفيع برگزيده مي شود بايد مسلماني باشد با تقوا، در خط انقلاب و ملتزم و متعهد و مؤمن به ولايت مطلقة فقيه و قانون اساسي و داراي بينش و عقل سياسي و آگاهي بر نيازهاي مختلف كشور و مصالح و مفاسد آن و داشتن حداقل يكي از تخصص هاي مورد نياز مجلس و شناخت سياست روز جهاني وروش مقابله با استكبار و شهامت در اظهار نظر و مقابله با جريانهاي انحرافي و به تعبير مقام معظم رهبري كسي كه فاسد است اعم از فساد مالي، اخلاقي، عقيدتي و سياسي نبايد وارد مجلس بشود و شوراي محترم نگهبان كه به فرمودة رهبر انقلاب “مهمترين، رساترين و فعالترين و مؤثرتين مجموعه اي است كه ما مي توانيم به واسطة آن به كليت سلامت نظام مطمئن باشيم” و وزارت كشور و هيأتهاي نظارت و اجرايي توصيه هاي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه را در نظر گرفته و در بررسي صلاحيت كانديداها بدون ملاحظه هيچكس فقط و فقط خدا را در نظر بگيرند تا نتيجة تلاش جمعي، تشكيل مجلسي باشد در خط امام، تابع ولايت فقيه و در شأن انقلاب اسلامي.
در اينجا تذكراتي دارم به كانديدهاي دورة چهارم مجلس شوراي اسلامي در سرتاسر كشور:
۱٫ حفظ تقواي الهي و پرهيز از تهمت و افتراء و غيبت و تخريب ديگر كانديدها در طول زمان تبليغات انتخاباتي.
۲٫ پرهيز از دادن وعهده اي بي اساسي و تو خالي و صرفاً جهت جلب آراء مردم.
۳٫ پرهيز از تبليغات غربي و شيونه هاي ناپسند و دور از شأن نظام كه قطعاً براي مردم ما تداعي كنندة تبليغات انتخاباتي دوران نظام شاهنشاهي است و داراي اثرات منفي.
۴٫ تبيين ديدگاهها و مواضع مورد قبول، توانايي هاي شخصي ، راه حل هاي مورد نظر جهت سرعت بخشيدن به حركت انقلاب.
۵٫ احترام به نظرو راي مردم در صورت موفقيت و عدم آن و پرهيز از هرگونه تهديد و ارعاب.
۶٫ كانديداتوري و عرضة خود به مردم در صورت وجود شرايط در نظام جمهوري اسلامي يك تكليف است، سعي شود تكليف و وظيفة را آل.وده به گناه نكنيم.
۷٫ من به تمام كانديداها توصيه مي كنم در صورتموفقيت در انتخابات خود را مركب براي نمايندگي قرار ندهند، نه نمايندگي را مركب براي نيل به اهداف خود.
در خاتمه چند تذكر به مسؤولين اجرايي كشور:
۱٫ به وزارت نفت نسبت به تأمين سوخت مورد نياز نيشابور خصوصاً مناطق روستايي كه وضعيت بسيار بدي را در زمستان داشتند تذكر ميس دهم و بر اجراي هر چه سريعتر طرح گاز رساني شهرستاني كه عمليات آن از طرف مشهر به نيشابور شروع شده است در سال آتي تأكسيد مي كنم.
۲٫ به وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه علي رغم نظر مثبت و صريح رياست محترم جمهوري نسبت به راه اندازي يك واحد دانشگاهي در شهرستان مستعد نيشابور تعلل مي ورزد براي چندمين بار تذكر داده و درخواست رعايت عدل و انصاف را در توزيع امكانات به صورت مساوي براي همة شهرستانها دارم.
۳٫ به وزارتين مسكن و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تأمين اجتماعي نسبت به تسريع در آماده سازي و واگذاري زمين شهري به مردم و ساحخت بيمارستان ۹۶ تختخوابي تذكر مي دهم.
۴٫ از مجلس محترم به خاطر تسريع در اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت در جهت رعايت حال و مصلحت قشر عظيمي از كارمندان دولت داراي مدرك ديپلم و زير ديپلم هستند تشكر مي كنم.
۵٫ به وزارت فرهنگ و آموزش عالي در رابطه با برخورد ناشايست نيروي انتظامي در محيط دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي تذكر مي دهم.
يادآور مي گردم در شرايط حساس كنوني هرگونه برخورد بي حساب و نسنجيده آن هم در محيط دانشگاه مي تواند تبعات سنگين و بدي را براي انقلاب به بار آورد.
در اينجا سه سخن دارم:
يكي به داشنجويان عزيز، و آن اينكه شما در نظر داشته باشيد كه قشر فعال جامعه هستيد، حركات شمتا باعث سوء استفاده دشمنان نگردد. هميشه جايگاخه خود را در نظام اسلامي حفظ كنيد.
و ديگري به اساتيد محترم دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي، كه شما سعي كنيد براي رسيدن به خواستة حق خودتان از وسيلة درست استفاده كنيد و به سر كلاسها برگرديد و جناب آفقاي هاشمي رفسنجاني قول داده اند شخصاً به مسأله رسيدگي كنند.
سخن ديگر به وزارت علوم و آموزش عالي، و آن اينكه تغيير مديريت از ديد شما از چه اهميتي برخوردار است و ايا دانشگاه چه مشكلي داشت كه با اين تغيير مديريت خواستيد آن مشكل را حل بكنيد؟ هنوز هم كه دير نشده نسبت به ترميم اقدامات انجام شده اقدام بايسته و شتايسته را انجام دهيد.
عرض آخر من، (رئيس ـ وقتتان تمام است) پيشاپيش سال جديد و چهرادهمين بهار ازادي را به محضر ولي امر مسلمين مقام معظم رهبري و ملت خداجوي ايران بالاخص مردم شريف حوزة انتخابيه ام شهرستان نيشابور تبريك عرض مي كنم. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*