۞ چرا سامانه خدمت :
سامانه خدمت ، راهکاری است برای تکریم مردم عزیز برای تسهیل در اخذ راهنمایی و مشاوره ، خدمات غیر حضوری و ارتباط در این ایام که به واسطه کرونا ضرورت دارد بیشتر از پیش با استفاده از فضای مجازی این مسائل گسترش یابد | اپلیکیشن خدمت ، راهکاری است برای تسهیل ارتباط با دکتر سبحانی نیا

موقعیت شما : صفحه اصلی » نطق پیش از دستور
  • شناسه : 329
  • 27 مارس 2019 - 1:47
  • منبع : رورزنامه رسمي
سخنراني در هفتاد و هشتمين كنفرانس بين المجالس در نيكاراگوا “هوانا” پيرامون نقاط بحراني عالم از جمله: فلسطين، لبنان، مديترانه و جنگ ايران و عراق
چهارشنبه 9/2/1366

سخنراني در هفتاد و هشتمين كنفرانس بين المجالس در نيكاراگوا “هوانا” پيرامون نقاط بحراني عالم از جمله: فلسطين، لبنان، مديترانه و جنگ ايران و عراق

چهارشنبه 9/2/1366 سخنراني در هفتاد و هشتمين كنفرانس بين المجالس در نيكاراگوا "هوانا" پيرامون نقاط بحراني عالم از جمله: فلسطين، لبنان، مديترانه و جنگ ايران و عراق

بسم الله الرحمن الرحيم
اقاي رئيس، نمايندگان محترم
مشكل است كه بتوان در يك صحبت كوتاه چهار موضوع مهم را كه كانونهاي اصلي تشنج را در حال حاضر در جهان تشكيل مي دهند، يك جا مورد بررسي قرار داد.
به نظر ما اين اشكال در پيشنهاد اوليه براي طرح موضوعات مختلف و بعضاً غير مرتبط با يكديگر در يك ماده از دستور كار كماكان باقي است. هر يك از مسائل فلسطين، لبنان، مديترانه و جنگ ايران و عراق، برخوردار از طبيعت و ماهيت جداگانه اي است و به همين علت در همه مجامع بين المللي به طور مستقل مورد بررسي قرار مي گيرد . ادغام اين چهار مسئله مهم در يك موضوع واحد از دستور كار ارائه مواضع جامع و راهگشا در قبال هر يك از آنها را دش.وار مي سازد عليرغم اين مشكل هيئت پارلماني ج.ا.ا تلاش نموده است در قطعنامه پيشنهادي خود براي اين موضوع از دستور كار مواضع و تلاشهايي را كه مورد قبول مجامع بين المللي و اجماع كشور ما بوده و مي تواند در جهت معضلات مفيد واقع شود مطرح نمايد.
بي ترديد مهمترين و پيچيده ترين مشكل در خاورميانه مسئله ادامه اشغال خاك فلسطين و ساير سرزمينهاي اسلامي توسط رژيم اسرائيل است. بي اعتنائي كامل اين رژيم نسبت به مواضع سازمان ملل متحد جنبش عدم تعهد سازمان كنفرانس اسلامي و ساير مجامع بين المللي از جمله همين اتحاديه بين المجالس بيانگر اين واقعيت است كه براي حل اين مسئله ارائه راه حلهاي صلح آميز نمي تواند كافي باشد. مقاومت مردم فلسطين و ادامه مبارزه عليه تصرف غير قانوني سرزمينهاي اين مردم بهترين تضميني است كه براي احقاق حقوق فلسطينيان وجود دارد.
متاسفانه حركات سازشكارانه برخي كشورهاي عرب و اسلامي در سالهاي اخير باعث شده است كه وضعيت در جهت تثبيت رژيم غير قانوني اسرائيل متمايل شود. از سوي ديگر ادامه حمايت هاي همه جانبه كشورهاي غربي بويژه آمريكا از اسرائيل و سياستهاي آن به يك راه حل نهائي را كه متضمن حقوق پايمال شده مردم مسلمان فلسطين باشد، بسيار دشوار كرده است. ما از كليه پارلمانها و دولتها مي خواهيم كه تمامي تلاش خود را در جهت وادار نمودن اسرائيل به خروج تز كلية سرزمينهاي اشغالي بسيج نمايند.
جنايات و اعمال وحشيانه رژيم صهيونيستي عليه ساكنين سرزمين هاي اشغالي و اقدامات اين رژيم در جهت تغيير وضعيت تاريخي، فرهنگي و مذهبي فلسطين و به ويژه پايتخت آن كه قدس شريف مي باشد، محكوم گردد. ما از مبارزات مردم مسلمان فلسطين براي اعاده حقوق خود و ايجاد يك دولت مستقل در تمامي سرزمين فلسطين و اعاده ساير سرزمين هاي اشغالي حمايت قاطع و همه جانبه مي نماييم.
خوشبختانه آنچه رژيم اسرائيل قصد تحميل به مردم لبنان داشت با مقاومت و پايداري مسلمانان اين كشور عقيم و بي نتيجه ماند.
اسرائيل تصور مي كرد كه با اشغال خاك لبنان در ۱۹۸۳ خواهد توانست دامنه تسلط خود را به اين سرزمين گسترش دهد و گام بزرگي در جهت نيل به هدف اشغال تمامي سرزمين مسلمانان از نيل تا فرات بردارد. اين تنها اقدامات متهورانه مسلمانان لبنان بود كه توانست بر اين آرزوي واهي خط بطلان بكشد.
در عين حال هنوز لبنان در مشكلات ناشي از اشغال اسرائيل گرفتار است. خسارات عظيمي كه بر مردم لبنان تحميل گرديد، مي بايد توسط اسرائيل جبران گردد. ما ادامه حضور نيروهاي اسرائيلي را در قسمتي از خاك لبنان محكوم نموده، اقدام در جهت خروج فوري اين نيروها را مسئوليت بين المللي همه كشورها مي دانيم. از سوي ديگر ادامه رقابت هاي شرق و غرب در نظامي كردن مديترانه و حضور متناوب ناوگانهاي ابرقدرت ها در اين منطقه و استقرار پايگاه هاي خارجي، اين نقطه را به كانون دائمي تشنج مبدل كرده است. با تجاوز عليه قلمرو آبي و خاكي كشورهاي اين منطقه كه بر خلاف تمام موازين و اصول بين المللي صورت گرفته، مي بايد با قاطعيت برخورد شود. تلاش براي تبديل مديترانه به منطقه صلح و عاري از سلاح هاي هسته اي و خارج كردن پايگاه هاي نظامي مي تواند در تضمين صلح، ثبات و امنيت منطقه تأثيري جدي بر جاي گذارد. در ايم ميان مساله جنگ تحميلي طبيعتاً بيشترين اهميت را براي هيات پارلماني و اينجانب داراست. جنگي كه به هدف سقوط و تجزيه ايران توسط رژيم عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز گرديد و موجب خسارات مالي و جاني غير قابل جبران بر مردم هر دو كشور شد، متاسفانه مجامع بين المللي و از جمله سازمان ملل متحد در همان ابتداي جنگ به نحوي عمل كردند كه تجاوز را تشويق نموده و در نتيجه در مسئوليت ادامه جنگ خود را شريك ساختند. اولين قطعنامه شوراي امنيت در شرايطي صادر شد كه قواي متجاوز بخش وسيعي از خاك ايران و شهرهاي مهم آن را در اشغال داشتند. اين قطعنامه نه تنها به مسئوليت جنگ اشاره نكرد بلكه حتي بازگشت نيروهاي اشغالگر به مرزهاي بين المللي را نيز خواستار نشد. بدين ترتيب بر چجمهوري اسلامي ايران ثابت شد كه براي صيانت از حاكميت، امنيت و تماميت ارضي خود تنها مي تواند بر نيروهاي پايداري و استقامت مردم خود تكيه نمايد.
امروز رژيم عراق دچار ضعف عميق نظامي است و ناگزير تقاضاي آتش بس مي نمايد. عراق با اين تقاضا تنها قصد دارد براي ترميم ارتش شكست خورده خود فرصتي بيابد تا دوباره براي حمله به خاك ايران و تعقيب اهداف تجاوزكارانه خود آماده شود بديهي است كه ما چنين فرصتي را به عراق نخواهيم داد. از سوي ديگر رژيم عراق در طول جنگ تحميلي كليه مقررات و قوانين بين المللي رمربوط به جنگ را مورد نقض صريح قرار داده است. بيانيه ۲۱ مارس ۱۹۸۶ شوراي امنيت كاربرد مستمر سلاح هاي شيميائي توسط رژيم عراق را به شدت محكوم نمود.
بيانيه هاي ۲۲ دسامبر ۱۹۸۶ و ۱۶ ژانويه ۱۹۸۷ شوراي امنيت حملات عراق عليه شهرها و مناطق مسكوني را توسعه و ادامه جنگ دانست. علاوه بر اين قطعنامه هاي شوراي امنيت و بيانيه هاي دبير كل .و روساي شورا دائماً موضوع حملات عليه كشتي هاي غير نظامي در خليج فارس را تقبيح كرده اند. سازمان ايكائو نيز در چند قطعنامه اقدام عليه امنيت هواپيمائي غير نظامي توسط رژيم عراق را مورد بازخواست قرار داده است.
عليرغم همه اين تلاشها و مواضع بين المللي، نقض مقررات بين المللي توسط عراق، همچنان ادامه دارد.
دبير كل سازمان ملل در طرح ۸ ماده اي خود اين مسالهرا به دقت مورد توجه قرار داد. طرح جديد دبير كل نيز مشتمل بر مواردي راجع به نقض مقررات بين المللي و موارد ديگري در مورد مسئوليت جنگ و پرداخت خسارات است و ما اين جهت گيري جديد توسط سازمان ملل را مثبت تلقي مي نمائيم.
والسلام

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*